networking-temp2
Eng
Izolavanje glave šipova Štampa El. pošta

Obrada glave šipova

Veliki broj objekata koji je izveden na šipovima, a pri tom se objekti nalaze u područjima gde je prisutan visok nivo podzemnih voda, ima probleme sa hidroizolacijom. Ovo je slučaj uglavnom kod neadekvatne hidroizolacije glave šipova.

U zavisnosti da li je hidroizolacija temeljne ploče izvedena nekim od uobičajenih sistema hidroizolacije (bitumenske, PVC, TPO, FPO ili EPDM), obrada glave šipa se uglavnom svodi na premazivanje nekom od krutih hidroizolacija (tipa Penetrat) ili polimer cementnom hidroizolacijom. Glavni problemi su spoj raznorodni vrsta izolacija, kao i nemogućnost adekvatne obrade na spoju armature i betona. Posebno kod uzgona podzemnih voda, ista bez problema prodire pored svake armature šipa i potom kroz nastavke betoniranja temeljne ploče, ili mikropukotina prodire u unutrašnjost.

Predstavljamo jedinstveno tehničko rešenje – hidroizolacija glave šipova po sistemu MetaMetilAkrilatne (MMA) hidroizolacije. Bez obzira na vrstu hidroizolacije temeljne ploče, uz pomoć jedinstvenog Metaset Structural Adhesive (specijalnog lepka za vezu sa MMA) – vrši se povezivanje sa MMA hidroizolacijom. MMA hidroizolacija se nanosi u sledećim slojevima: - prajmer za betonsku podlogu, odnosno prajmer za čelik (za armaturu): 1. sloj MMA, 2. sloj MMA.

Preklop sa ugrađenom hidroizolacijom temeljne ploče je u širini 15 - 20cm i pre ugradnje MMA se vrši premazivanje Metaset Structural Adhesive preko hidroizolacije.

Ovako izvedena hidroizolacija glave šipova pruža potpunu sigurnost, sprečava da podzemna voda eventualno prodre pored armature u temeljnu ploču.

Jedinstvena osobina koju poseduje MMA – hemijsko vezivanje za podlogu, uz veoma jake molekularne veze unutar MMA koje se prave prilikom očvršćavanja pružaju potpunu funkciju izolovanja i sigurnost objekta. MMA se za betonsku podlogu vezuje silom > 1.5 Mpa, a za čelik >2,5 MPa, dok su unutar samog MMA sile preko 10 MPa (sila cepanja > 11 MPa).

Na ovakav način se postiže apsolutna sigurnost u pogledu prodora podzemnih voda kroz glavu šipa.

Zbog svega navedenog ovaj sistem zaštite je izabran kao rešenje na projektu izrade naselja “Dr. Ivan Ribar”.

Za dodatne informacije stojimo na raspolaganju.

Finalnofinalno212082012153110820121421208201215012082012151

 

Trelleborg
SealEco
Stirling Lloyd
Isola
Optigreen
Green Decor

           
regrutacija 

Uključite se

kontakt

Kontakt

 
 

Pridružite se našem timu i pošaljite
svoju biografiju.


biografija-btn   Neshvyl
Žarkovačka 38
11030 Beograd, Srbija
+381 11 35 59 856
+381 11 35 59 786
 
Copyright © 2020 Neshvyl