networking-temp2
Eng
Terase Štampa El. pošta

Terase – kamen, pločice i sl.

Tehnički opis

Hidroizolacije krovne ploče

Na izrađenoj krovnoj AB ploči se izrađuje parna brana i to od specijalne Polietilenske folije koja je izrađena za upotrebu kao parna brana. Površina na koju se ugrađuje parna brana mora biti izuzetno ravna i bez neravnina. Preporučuje se upotreba „helikoptera" kod površinskog tretmana AB ploče. U slučajevima kada je ploča neravna, može se upotrebiti sloj poliesterskog ili polipropilenskog filca kao zaštita parnoj brani od probijanja.

Kao parna brana upotrebljava se folija PlatonArm, debljine 0,20mm, u svemu po karakateristikama EU normi za ovu vrstu materijala. PlatonArm u sistemu sadrži obostrano lepljive trake koje omogućuju 100% vezu između rolni materijala. Parna brana treba biti ugrađena u kompletnoj horizontalnoj projekciji krova, povezana i u vertikalnim ravnima do visine termičke zaštite objekta odnosno do visine ugradnje termoizolacije. Spoj betonske površine i parne brane obraditi po uputstvu proizvođača parne brane PlatonArm – Mataki, Švedska. Na ugrađenoj parnoj brani zabranjeno je kretanje svima osim izolaterskim ekipama.

Na ugrađenu parnu branu odmah se ugrađuje sloj termoizolacije. U zavisnosti od proračuna građevinske fizike i predloga projektanta, ugrađuje se sloj termoizolacije.

Na ugrađenu termoizolaciju, a po ugradnji odvajajućeg sloja od tanke PE folije, vrši se izrada sloja za pad. Sloj za pad se izrađuje od sitnozrnog betona u padovima predviđenim projektom, a ka slivnicima u prosečnoj visini od 3-5 cm. Ovako izvedeni slojevi predstavljaju podlogu za ugradnju hidroizolacije krova-terase.

Hidroizolaciju izraditi od EtilenPropilenDienMonomera – sintetičkog kaučuka gume EPDM, debljine 1,2mm. Izrada hidroizolacije po horizontalnoj ravni po sistemu Elastoseal EPDM 1,2 mm, se sastoji od slobodno položene hidroizolacione folije. Sa donje strane se postavlja sloj geotekstila od 300 gr/m2. Geotekstil se ugrađuje i preko hidroizolacije od EPDM-a. Hidroizolaciona folija se na gradilište donosi u već prefabrikovanim panelima pripremljenim u radionici, čime se rad na gradilištu znatno ubrzava. Povezivanje prefabrikovanih panela se vrši vulkaniziranjem na licu mesta portabl vulkanizerskim mašinama. Hidroizolacija u vertikalnim delovima – holkelima se izvodi tako što se EPDM lepi za holkel-atiku, upotrebom Adhesive 5000 lepila. Završetak hidorizolacije od EPDM-a se u zavisnosti od visine atike vrši ili fiksiranjem na nadzitku pod limeni opšav, ili mehanički vrši fiksiranje EPDM-a ispod profilisane aluminijumske lajsne min. debljine 1,5 mm. Mehaničko fiksiranje se vrši samonabijajućim tiplovima za beton na međusobnom odstojanju od 20cm. Vrh profilisane lajsne i završetak EPDM folije se zaptiva upotrebom zaptivne mase Sealalnt 5590. Kao što je već pomenuto, sa gornje strane preko EPDM-a se slobodno polaže sloj geotekstila od minimum 200gr/m2.

Na ugrađen sloj od geotekstila ugrađuje se polietilenska folija, a nakon toga vrši ugradnja podloge za gotov pod ( pločice, kamen, štampani beton i sl.).

Na izvedenu hidroizolaciju je moguće i ugraditi vegetativne slojeve i krov ozeleniti, odnosno pretvoriti ga u krovnu baštu. EPDM poseduje jedinstveno svojstvo da PRODOR KORENJA NIJE MOGUĆ kroz EPDM. Moguće su i kombinacije zelenih krovova i prohodnih terasa, sve u zavisnosti od želje i mašte Investitora – projektanta.

Primenjeni materijali

Tehnički Detalji

Elastoseal-EPDM

Elastoseal EPDM je trajna, visokokvalitetna izolaciona kompozitna polimerna folija na bazi etilen-propilena...

Proizvođač: SEAL ECO

Terasa
 

Trelleborg
SealEco
Stirling Lloyd
Isola
Optigreen
Green Decor

           
regrutacija 

Uključite se

kontakt

Kontakt

 
 

Pridružite se našem timu i pošaljite
svoju biografiju.


biografija-btn   Neshvyl
Žarkovačka 38
11030 Beograd, Srbija
+381 11 35 59 856
+381 11 35 59 786
 
Copyright © 2020 Neshvyl