networking-temp2
Eng
Ranžirna stanica Makiš, hala kolske radionice-ŽTP

OBJEKAT:

Investitor:

Godina izvođenja:

Ukupna kvadratura:

Vrsta radova:

Primenjen sistem:

Ranžirna stanica Makiš, hala kolske radionice-ŽTP

SIDA, Swederail i ŽTP Beograd

2003.

cca 5.000 kvm

Sanacija hidroizolacije krova

MATAKI UnoTech, delimično varen za prethodno pripremljenu podlogu
ranzirna-stanica-makis

 

Trelleborg
SealEco
Stirling Lloyd
Isola
Optigreen
Green Decor

           
regrutacija 

Uključite se

kontakt

Kontakt

 
 

Pridružite se našem timu i pošaljite
svoju biografiju.


biografija-btn   Neshvyl
Žarkovačka 38
11030 Beograd, Srbija
+381 11 35 59 856
+381 11 35 59 786
 
Copyright © 2020 Neshvyl