Most „Obrenovac“

Posted Posted in Mostovi

Prefabrikovani čelični segmenti u pogonu „Mostogradnje“ sa ugrađenom hidroizolaicjom sistem Elimiantor, 2-slojni, kolovozni zastor tvrdoliveni asfalt, površine 5.500m2. Na pešačkim stazama sistem Bridgemaster na čeličnoj podlozi kao hidroizolacioni i kolovozni zastor površine 2.250m2. Previous Next

Most „Gazela“ i petlja „Mostar“, Beograd

Posted Posted in Mostovi

Rekonstrukcija mosta „Gazela“ i petlje „Mostar“ upotrebljen sistem „Eliminator“, 2-slojni, betonska konstrukcija, kolovozni zastor tvrdoliveni asfalt+SMA, površine 60.000m2, čelična konstrukcija, kolovozni zastor tvrdoliveni asfalt+SMA, površine 11.000m2. Na pešačkim stazama sistem Bridgemaster na betonskoj podlozi kao hidroizolacioni i kolovozni zastor površine 4.500m2. Na čeličnoj podlozi kao hidroizolacioni i kolovozni zastor površine 3.500m2. Previous Next

„Pupinov most“ (most Zemun-Borča)

Posted Posted in Mostovi

Popularno nazvan „kineski most“ sa pristupnim saobraćajnicama i petlja Kovilovo, sistem Eliminator, 2-slojni, kolovzni zastor valjani asfalt beton, ukupne površine svih konstrukcija 75.000m2. Previous Next

Most „Trebaljevo“

Posted Posted in Mostovi

U okviru projekta Rekonstrukcija pruge Beograd-Bar, rekonstrukcija mostova na deonici Vrbnica-Bar u Crnoj Gori: most „Trebaljevo“. Sistem Eliminator, 1-slojni, na betonskoj podlozi, ploča sanirana Metaset sanacionim reparaturnim malterima, tucanički zastor direktno na hidroizolaciji, površina 700 m2. Previous Next

Most „Prokop“

Posted Posted in Mostovi

Prilazna konstrukcija železničkoj stanici „Prokop“, Beograd, sistem „Eliminator“, betonska konstrukcija, kolovozni zastor valjani asfat beton, površine 2.000m2. Previous Next

Most „Bratoljub“

Posted Posted in Mostovi

Na prelazu između Srbije i Republike Srpske kod Ljubovije, sistem „Eliminator“, betonska konstrukcija, kolovozni zastor valjani asfat beton, površine 2.550m2. Previous Next

Železničko-drumski most preko Dunava, Novi Sad

Posted Posted in Mostovi

Čelični sa betonskom pločom/kombinovano železničko/drumski. Ugrađen je sistem Eliminator, 2-slojna hidroizolacija na betonskoj ploči, kolovozni zastor valjani asfalt beton. Na železničkom delu bez zaštite hidroizolacije ispod tucaničkog zastora, ukupna površina 13.200m2. Na pešačkim stazama sistem Bridgemaster na čeličnoj podlozi kao hidroizolacioni i kolovozni zastor površine 2.800m2. Previous Next

Most „Čiovo“, Hrvatska

Posted Posted in Mostovi

Čelični je pokretni most. Projekat je veza ostrva Čiovo sa kopnom u gradu Trogiru, Hrvatska. Na drumskom delu, na čeličnoj podlozi sistem 2-slojnog Eliminatora, asfaltni zastor: tvrdoliveni asfalt, površine 4.000m2. Na pokretnom delu mosta sistem Bridgemaster kao kolovozni zastor. Na peščkim stazama sistem Bridgemaster na čeličnoj podlozi kao hidroizolacioni i kolovozni zastor, površine 3.900 m2. […]

Pruga Beograd-Bar

Posted Posted in Mostovi

Rekonstrukcija mostova na pruzi Beograd-Bar, na deonici Vrbnica-Bar u Crnoj Gori; betonske konstrukcije koje su stare 60-ak godina, nikad nisu popravljane, te je za sistem hidroizolacije kolovozne ploče izabran sistem „Eliminator“. Nakon uklanjanja tucaničkog zastora, pregleda betonske podloge i eventualne reparacije loših mesta, vršena je ugradnja Eliminator sistema hidroizolacije. Glavni izazov na projektu je ograničeno […]