GEOMEMBRANE

Posted Posted in Geomembrane

Akumulacije za vodu za navodnjavanje voćnjaka, Ribnjaci, Eko bare za kupanje, Preusmerenje tokova reka, Izrada vodonepropusne barijere u drenažnim kanalima na površinskim kopovima rudnika, Izrada vodonepropusne membrane u metalnim rezervoarima; Previous Next