Most „Gazela“ i petlja „Mostar“, Beograd

Rekonstrukcija mosta „Gazela“ i petlje „Mostar“ upotrebljen sistem „Eliminator“, 2-slojni, betonska konstrukcija, kolovozni zastor tvrdoliveni asfalt+SMA, površine 60.000m2, čelična konstrukcija, kolovozni zastor […]

Most „Čiovo“, Hrvatska

Čelični je pokretni most. Projekat je veza ostrva Čiovo sa kopnom u gradu Trogiru, Hrvatska. Na drumskom delu, na čeličnoj podlozi sistem […]