Most „Port Milena“, Ulcinj, Crna Gora

Most u Ulcinju, Crna Gora, na pokretnom delu mosta ugrađen sistem Bridgemaster kao kolovozni zastor, površine 1.350 m2.