Pruga Beograd-Bar

Posted Posted in Mostovi

Rekonstrukcija mostova na pruzi Beograd-Bar, na deonici Vrbnica-Bar u Crnoj Gori; betonske konstrukcije koje su stare 60-ak godina, nikad nisu popravljane, te je za sistem hidroizolacije kolovozne ploče izabran sistem „Eliminator“. Nakon uklanjanja tucaničkog zastora, pregleda betonske podloge i eventualne reparacije loših mesta, vršena je ugradnja Eliminator sistema hidroizolacije. Glavni izazov na projektu je ograničeno […]

Vijadukt „Čortanovci“

Posted Posted in Mostovi

U okviru projekta izgradnje brze pruge Beograd-Budimpešta, izgrađen je vijadukt Čortanovci, koji je najduži železnički vijadukt u Srbiji. Njegova dužina dostiže 3 km, a visina pojedinih stubova – 26 metara, što se može uporediti sa visinom osmospratnice. Vijadukt je projektovan na izlazu iz tunela Čortanovci ispred Sremskih Karlovaca i proteže se u plavnom delu Dunava.  […]