Most „Gazela“ i petlja „Mostar“, Beograd

Rekonstrukcija mosta „Gazela“ i petlje „Mostar“ upotrebljen sistem „Eliminator“, 2-slojni, betonska konstrukcija, kolovozni zastor tvrdoliveni asfalt+SMA, površine 60.000m2, čelična konstrukcija, kolovozni zastor tvrdoliveni asfalt+SMA, površine 11.000m2.

Na pešačkim stazama sistem Bridgemaster na betonskoj podlozi kao hidroizolacioni i kolovozni zastor površine 4.500m2.

Na čeličnoj podlozi kao hidroizolacioni i kolovozni zastor površine 3.500m2.