Most „Čiovo“, Hrvatska

Čelični je pokretni most. Projekat je veza ostrva Čiovo sa kopnom u gradu Trogiru, Hrvatska. Na drumskom delu, na čeličnoj podlozi sistem 2-slojnog Eliminatora, asfaltni zastor: tvrdoliveni asfalt, površine 4.000m2.
Na pokretnom delu mosta sistem Bridgemaster kao kolovozni zastor. Na peščkim stazama sistem Bridgemaster na čeličnoj podlozi kao hidroizolacioni i kolovozni zastor, površine 3.900 m2.