Most „Trebaljevo“

U okviru projekta Rekonstrukcija pruge Beograd-Bar, rekonstrukcija mostova na deonici Vrbnica-Bar u Crnoj Gori: most „Trebaljevo“. Sistem Eliminator, 1-slojni, na betonskoj podlozi, ploča sanirana Metaset sanacionim reparaturnim malterima, tucanički zastor direktno na hidroizolaciji, površina 700 m2.