GEOMEMBRANE

  • Akumulacije za vodu za navodnjavanje voćnjaka,
  • Ribnjaci,
  • Eko bare za kupanje,
  • Preusmerenje tokova reka,
  • Izrada vodonepropusne barijere u drenažnim kanalima na površinskim kopovima rudnika,
  • Izrada vodonepropusne membrane u metalnim rezervoarima;