„Hajdinov most“

U okviru radova na rekonstrukciji pruge Beograd N.Pazova, vršena je sanacija železničkog mosta „Hajdinov most“. Kompletna mostovska konstrukcija ima više delova, od kojih su neke betonske, dok je središni deo preko reke Save čelična konstrukcija. 

Obzirom da je most dvokolosečni, sanacija je vršena tako što je saobraćaj usmeravan na jedan kolosek, dok se površina pod drugim kolosekom sanirala. 

Na oba delova mosta i na betonskom i načeličnom vršena je adekvatna priprema podloge. Kod betonske podloge, po demontaži šina i pragova, a nakon uklanjanja tucanika, rađena je priprema postojeće betonske podloge sačmarenjem. Na čeličnom delu mosta, je pre peskarenja i sačmarenja do standarda SA-2,5, uklonjen sloj postojeće epoksidne izolacije.  

Po ugradnji prajmera za beton na betonskim konstrukcijama mosta , odnosno antikorozivnog prajmera za čelik ZED-S94 na metalnoj kolovoznoj ploči glavnog raspona mosta, ugrađen je Eliminator u dva sloja prskanjem u svemu po uputstvima proizvođača GCP Applied Technologies UK. Nakon finalne kontrole ugrađenog Eliminatora, vršena je ugradnja tucaničkog balasta i potom pragova i šina.