Most „Ostružnica“ na obilaznici auto puta oko Beograda

Ovim mostom je uspostavljen pun profil autoputa-obilaznice oko Beograda. Most je površine 8.050 m2, ugrađen je sistem Eliminator, 2-slojni, asfaltni zastor : Tvrdoliveni asfalt+SMA