Autoput Bar-Boljare, Crna Gora

Projekat  izgradnje autoputa u Crnoj Gori, prva faza izgradnje Mateševo-Smokovac, koja je podeljena na četiri sektora/sekcija. Na sekcijama 1,2 i 3, izabran je sistem hidroizolacije „Eliminator“ – dvoslojni MMA prskani sistem hidroizolacije sa kontaktnim slojem za vezu sa asfaltom – BonD Coat No3. 

Uz učešće naših ovlašćenih izvođača iz Crne Gore i Srbije, kao i konstantnu kontrolu kvaliteta koja je propisana od strane proizvođača sistema GCP Applied Technologies UK, uspešno izvršena je ugradnja sistema „Eliminator“ na zadovoljstvo svih učesnika, kako Investitora, tako i Engineer-a, glavnih izvođača i podizvođača. U toku ugradnje vršene su sve potrebne redovne kontrole kvaliteta ugradnje kroz jedinstveni QAS (Quality Assurance System-sitem potvrde kvaliteta). U laboratoriji u fabrici u UK su, pre početka ugradnje hidroizolacionog sistema, vršena testiranja na modelu koji je na betonskoj podlozi i ugrađenom Eliminator-u imao ugrađen asfalt iz asfaltne baze sa gradilišta u Crnoj Gori. Rađena su ispitivanja na čupanje (pull-off) kompletnog kompozita: hidroizolacioni sistem sa asfaltnim zastorom, kao i smicanja (shear bond). Nakon izvršenih testova, zaključak je da su dobijene vrednosti oba testa znatno iznad zahtevanih vrednosti – u ovom slučaju UK standarda. 

Sistem hidroizolacije je: prajmer PAR-1 za beton, dok je za sve čelične delove tipa slivnici delovi dilatacionih naprava korišten antikorozivni prajmer ZED-S94, potom prskani „Eliminator“ u žutoj i sivoj boji, sa utroškom od 1,6kg/m2 po sloju, što je dovoljno za dobijanje očvrsle „Eliminator“ membrane od 2,00mm. Potom je ugrađen Bond Coat No3, za vezu sa asfaltnim slojem AB16 koji je ugrađen u debljini od 5cm.