Most preko Ade u Beogradu

Ovaj deo mosta je izolovan 1-slojnim sistemom Eliminator, na betonskoj podlozi koja je adekvatno pripremljena u skladu sa uputstvima proizvođača – sačmarena. […]

Autoput Bar-Boljare, Crna Gora

Projekat  izgradnje autoputa u Crnoj Gori, prva faza izgradnje Mateševo-Smokovac, koja je podeljena na četiri sektora/sekcija. Na sekcijama 1,2 i 3, izabran […]

Vijadukt „Čortanovci“

U okviru projekta izgradnje brze pruge Beograd-Budimpešta, izgrađen je vijadukt Čortanovci, koji je najduži železnički vijadukt u Srbiji. Njegova dužina dostiže 3 […]

„Hajdinov most“

U okviru radova na rekonstrukciji pruge Beograd N.Pazova, vršena je sanacija železničkog mosta „Hajdinov most“. Kompletna mostovska konstrukcija ima više delova, od […]

GEOMEMBRANE

Akumulacije za vodu za navodnjavanje voćnjaka, Ribnjaci, Eko bare za kupanje, Preusmerenje tokova reka, Izrada vodonepropusne barijere u drenažnim kanalima na površinskim […]