Most preko Ade u Beogradu

Posted Posted in Mostovi

Ovaj deo mosta je izolovan 1-slojnim sistemom Eliminator, na betonskoj podlozi koja je adekvatno pripremljena u skladu sa uputstvima proizvođača – sačmarena. Površina pod Eliminator-om je 11.000m2 Previous Next

Autoput Bar-Boljare, Crna Gora

Posted Posted in Mostovi

Projekat  izgradnje autoputa u Crnoj Gori, prva faza izgradnje Mateševo-Smokovac, koja je podeljena na četiri sektora/sekcija. Na sekcijama 1,2 i 3, izabran je sistem hidroizolacije „Eliminator“ – dvoslojni MMA prskani sistem hidroizolacije sa kontaktnim slojem za vezu sa asfaltom – BonD Coat No3.  Uz učešće naših ovlašćenih izvođača iz Crne Gore i Srbije, kao i […]

Vijadukt „Čortanovci“

Posted Posted in Mostovi

U okviru projekta izgradnje brze pruge Beograd-Budimpešta, izgrađen je vijadukt Čortanovci, koji je najduži železnički vijadukt u Srbiji. Njegova dužina dostiže 3 km, a visina pojedinih stubova – 26 metara, što se može uporediti sa visinom osmospratnice. Vijadukt je projektovan na izlazu iz tunela Čortanovci ispred Sremskih Karlovaca i proteže se u plavnom delu Dunava.  […]

„Hajdinov most“

Posted Posted in Mostovi

U okviru radova na rekonstrukciji pruge Beograd N.Pazova, vršena je sanacija železničkog mosta „Hajdinov most“. Kompletna mostovska konstrukcija ima više delova, od kojih su neke betonske, dok je središni deo preko reke Save čelična konstrukcija.  Obzirom da je most dvokolosečni, sanacija je vršena tako što je saobraćaj usmeravan na jedan kolosek, dok se površina pod […]

GEOMEMBRANE

Posted Posted in Geomembrane

Akumulacije za vodu za navodnjavanje voćnjaka, Ribnjaci, Eko bare za kupanje, Preusmerenje tokova reka, Izrada vodonepropusne barijere u drenažnim kanalima na površinskim kopovima rudnika, Izrada vodonepropusne membrane u metalnim rezervoarima; Previous Next

Pešački most „Pasarela Kalemegdan“

Posted Posted in Mostovi

Pasarela koja spaja Kalemegdan i desnu obalu Save. Na ovom projektu je izrađen protivklizni zaštitni premaz Bridgemaster, po autorskom rešenju g.dina Richard Deacon-a i g.dina Mrđana Bajića, a samo rešenje u odabiru boja i šara u premazu je prikaz istorije Beograda kroz sedam različitih epoha ocrtanih u Bridgemaster-u. Previous Next